Wednesday, March 30, 2016

Fast Solution to Problem: Acer Aspire M5201 - Fuj/Siemens/Scaleo

Acer Aspire M5201 - Fuj/Siemens/Scaleo

Köpte min Acer Aspire M5201 den 25 december 2009 + uppgrade kit för Windows 7 via Acer några dagar därpå .
Misslyckades med uppgraderingen totalt och ställde undan Acer datorn av ett flertal skäl.
Började därefter i maj-juni 2010 försöka lokalisera problemet .
Först med (2st Lapptopp ) utan att lyckas .
Nu senast med min Fuji/Siemens Scaleo Pa1519 inköpt 2006-12-27 med Operativsystemet Windows XP Media Center Version 2005.
Problem startade strax efter att jag köpt denna.Varför vet jag inte med säkerhet annat än att det jag hade svårt att logga in hos tillverkare och andra kontakter som jag knutit an till efter köpet .
Ca 4-5 veckor senare fick jag besked om att det var en
vatten-läcka i min bostad och blev tvingades flytta till en tillfällig evakuerings-lägenhet .Kunde inte få tillgång till Internet förrän efter ca 3 veckors och bodde där i 6 månader.När jag flytten tillbaka hem hade datorn kraschat .
Jag lämnade in den där
jag köpt den men fick aldrig helt klart för mig orsaken till kraschen annat än "Åtgärd: Bytt moderkort , hårddisk , installerad Recovery ".
Hade dock kvar original installations diskarna med "Operating System - Recovery CD/DVD och Drivers and Utilities CD/DVD" från FUJITSU/SIEMEN .
Har inte lyckats få ordning någon dator sedan dess trotts otaliga byten till nya datorer och repparationer.
Har inte heller kunnat söka relevant support hos varken dator-tillverkare eller Microsoft med problemet.
Testade nu som sista utväg på att installera Windows 7 på min Fujitsu/Siemens dator men det var nog ingen bra ide det heller.
Finns det kanske en chans att bli hjälp utifrån mina problem här .

Anwsers to the Problem Acer Aspire M5201 - Fuj/Siemens/Scaleo

Download Error Fixer (Free)

Hi perrafa3,
Unfortunately, the Windows Community is only able to provide support in English.
The following URL will help make sure you receive the appropriate support information for your location.
Open the link and select your region from the drop down list and
then click the arrow button to continue.
http://support.microsoft.com/common/international.aspx
 
Thanks and Regards:
Ajay K
Microsoft Answers Support Engineer
***************************************************************************

Use the System File Checker tool to repair corrupted or missing system files:

  1. Click Start.
  2. Type cmd, and then press CTRL+SHIFT+ENTER to open the elevated command prompt (I.e. Command prompt with administrative rights).
  3. The User Account Control window should appear, be sure that the action it exhibits is correct, and then press the Continue button.
  4. Type or copy paste the below command line into it without quotes:
  5. "Sfc /scannow"

Recommended Method to Fix the Problem: Acer Aspire M5201 - Fuj/Siemens/Scaleo:

How to Fix Acer Aspire M5201 - Fuj/Siemens/Scaleo with SmartPCFixer?

1. Click the button to download SmartPCFixer . Install it on your computer.  Open it, and it will perform a scan for your computer. The errors will be shown in the list.

2. After the scan is finished, you can see the errors and problems which need to be repaired.

3. When the Fixing part is finished, your computer has been speeded up and the errors have been removed


Related: [Solved] Applications have stopped working with SP1 on Windows 7!,[Solved] I can't find auto complete text in word 2007,[Solution] I need to keep reinstalling eHome Infrared Transceiver driver everytime my computer shuts down.,How to Resolve - system restore not working windows 7?,Unable to open embedded word file on the intranet. [Solved],Solution to Error: Error: "0x81000032 make sure the C: drive is online and set to NTFS" when trying to backup to external hard drive.
,Troubleshoot:External Hard Drive not listed in Windows 7 backup wizard Error
,I'm always being signed off so annoying Tech Support
,Solution to Problem: Impossible to use Internet Explorer! I keep getting the same error message every time i try to use IE.
,Solution to Problem: Referencing data in another file
,[Anwsered] Thinkpad 8611 Boot,How to Resolve - Svchost Helper?,Fast Solution to Problem: L30 101 Driver Windows 7,Troubleshooter of Error: Io Device,How to Fix Error - Dell Laptop Code 39?
Read More: [Anwsered] Activation code for Flight Simulator X Deluxe Editon not working,Fast Solution to Problem: Access denied to resmon.exe,Troubleshoot:80027005 not connected to internet,Action center shows error that Backup was unable to run - says Bitlocker files are missing or corrup - use boot menu - repair option to fix - Buuuuuuuut [Anwsered],[Anwsered] A Save and Exit Problem in Word 2007,Cannot delete empty file icon on desktop...,Cannot download flashplayer,can't get the CIA review progrom install which is an older version,Cannot access one website-DNS server not responding.,Can't Receive or Send Vista Windows Mail - Router stopped recognizing DSL connection & wants to dial up

No comments:

Post a Comment